Návody

Poeta

První kroky u Elyos

autor: Grujorin

Vytvořili jste si postavu a shlédli úvodní video, které vám napovědělo kým jste se stali. Vítejte tedy u Elyos a zároveň v prvním území zvaném Poeta. Zde se naučíte používat kouzla, naučíte se dělat úkoly a na závěr po zajímavé cestě rozhodnete, kým se stanete.


Na obrazovce se vám rozblikaly otazníky - nápověda. Můžete si nápovědu celou projít a pomocí otazníků a odkazů v ní, zobrazit její další části. Pokud vás nápověda nezajímá, odškrtněte dole v okně nápovědy fajfku a kliněte na "Close".

Čísilka (1, 2, 3, 4,..) v rohu políček na skillbaru zobrazují čím aktivujete daná políčka. Všechna políčka se také dají aktivovat kliknutím myší na ně.
Klávesami W A S D se pohybujete po mapě. Kliknutím a držením pravého tlačítka myši otáčíte kamerou což jde ale i klávesami Q a E.

Klávesa O zobrazí nastavení hry
Klávesa P zobrazí informace o profilu
Klávesa I otevře inventář
Klávesa K zobrazí vaše kouzla (aktivní přetáhněte do skillbaru)
Klávesa M zobrazí mapu, kolečkem myši přibližujete a oddalujete dle umístění kurzoru na mapě
Klávesa J zobrazí seznam úkolů, úkoly rozbalíte kliknutím na název úkolu
Klávesa G zobrazí legii, která vás jistě brzy přijme

Jakmile budete mít málo života (HP) nebo vám dojde inteligence (MP), sedněte si zmáčknutím čárky (,), doplní se tak rychleji. Změnu běhu na chůzi a zpět způsobíte zmáčknutím tečky (.)

Nyní jste už připraveni na první boj a tak si promluvte s Elpasem a přijměte svůj první úkol.
Elpas vás pošle za Miresem, je kousek od vás, stačí se rozběhnout po cestě.

Mires vám dá za úkol zabít 3x Striped Kerub. Klikněte myší na blikající úkol na ploše vpravo nahoře a zaškrtněte políčko, jakmile bude zaškrtnuté, bude se stručná informace o úkolu zobrazovat dokud jej nesplníte. Nezaškrtnuté úkoly chvíli po přijetí přestanou blikat a z obrazovky zmizí. V seznamu úkolů (J) však nadále budou.

Jděte tedy pár metrů od Mirese a zabte tři Striped Keruby. Mačkáním ě, š, č,.. používáte kouzla (skilly), pokud na příslušných políčkách máte skilly a Keruby tak zabijete rychleji. Až je zabijete, vraťte se k Miresovi, dá vám odměnu, která vás pošle na další level. Nyní ještě naberte úkol "Grain Thieves" a jděte k těm stanům kousek od Mirese, za ty ohrádky. Po najetí myši na hnědošedý pytel se vám kurzor promění v ozubené kolo. Klikněte na pytel, vybere se z něj předmět, který potřebujete sebrat pro úkol. Jakmile jich budete mít dostatek, jděte si pro odměnu zpět za Miresem.

Mires vám dá Úkol "Report to Polinia", který vás dovede rovnou do hlavní vesnice Poety. Tím že jste splnili první dva úkoly a třetí plníte, se vám automaticky získáním levlu 3 otevřel úkol na kouzla. Tento úkol vás též zavede do hlavní vesnice a to rovnou k vašemu učiteli kouzel.

Utíkejte honem do Akarios Village. Před branami vesnice obdržíte automaticky hlavní přivítací úkol. Navštivte svého učitele a kupte si nová kouzla. (Nová kouzla jsou od levlu 3, 5, 7, 9). Promluvte s Kaliem, který stojí před chrámem a tím se spustí vaše cesta kampaněmi, která vás povede až do rozhodujícího okamžiku kým se stanete.

Vedle Kalia se nachází Polinia. DOstali jste od ní odměnu za úkol od Mirese a ona vám nabízí úkol "Collect Aria". Přijměte ho a jděte hledat růžové květiny po mapě. Jejich sběrem nejen že splníte úkol, ale zároveň zlepšíte svůj sběračský level, který vám umožní potom sbírat jiné předměty z květin, ryb, klacků, rud.

Kampaňové úkoly - většina základních bodů je na mapě Poety

Kalio's Call
- tento kampaňový úkol vám naběhne automaticky při dojítí do Akarios village. Jehož jediným krokem je promluvit s kapitánem Kalio, který otevře ostatní kampaně v Poetě.

The Kerubim Threat
- Jděte za Muranes (po svahu dolů, za branou vesnice, směrem k jezeru)
- Zabte 5x Smallhorn Kerub (nacházejí se okolo Muranese)
- Vraťte se k Muranes
- Zabte 5x Bigfoot Kerubar (vyberte z něj Kerubar Fang)
- Jděte k Kalio, dostanete odměnu.


Request of the Elim
- Jděte za Ampeisem (Na začátku lesa)
- Jděte za Forest Protector Noahem (Hned naproti Ampeise)
- Jděte 2x za Sleeping Elderem a v inventáří klikněte na flétničku
- Vraťte se k Forest Protector Noahovi
- Zabijte 6x Dukaki Wooducter nebo Dukaki Lumberjack a vyberte z nich sekery
- Vraťte se se k Forest Protector Noahovi
- Jděte k Daminu
- Jste teleportován na Karamatis
- Promluvte s NPC nahoře na můstku
- Prolettě se automaticky okolo ostrova a Elyos bijící Asmodians
- Po automatickém navrácení se zpět promluvte znovu s Daminu
- Jděte za Kaliem, dostanete odměnu.


Illegal Logging
- Z Akarios Village se přesuňte Flight transporterem do Melponeh Campsite
- Promluvte s Ozem
- Zabijte v oblasti Kabarah strip mine 12x Dukaki (ty malé)
- Vraťte se k Ozovi
- Jděte zpátky do Kabarah Strip Mine a zabijte 3x Tursin Big Boss
- Vraťte se k Ozovi, dostanete odměnu


Neutralizing Odium
- V Melponeh Campsite promluvte s Tulou
- Jděte do Kabarah Strip Mine a klikněte na Kotel na tom kopečku uprostřed oblasti
- Jděte za Pernosem
- Zabíjejte Shade Fungen, abyste získali 3x Mushroom Spores
- Vraťte se k Pernosovi
- Jděte do Kabarah Strip Mine a klikněte zase na ten kotel
- Jděte k Tulovi
- Pomocí Flight mastera se přepravte do Akarios Village a jděte ke Kaliovi, dostanete odměnu

Barring the Gate
- Promluvte s kapitánem Kalio
- Setkejte se s Ozem a najdi lokaci Abyss brány
- Promluvte s Pernosem
- Potkejte Pou
- Najděte Ino
- Zničte zelený generátor v Timolia mine
- Zničte modrý generátor
- Zničte fialový generátor
- Zničte Abyss bránu
- Promluvte s kapitánem Kalio

Nyní byste měli mít level 9. Pokud vám s kampaněmi někdo silnější pomáhal nebo jste nedosáhli levlu 9, jděte k nakteré z NPC a přijměte od ní modře zbarvený úkol, který vám po jeho splnění level 9 určitě dá.

Jste tedy v Akarios Village a je před vámi zkouška, která vám dovolí si vybrat jedno ze dvou zaměření vaší postavy.
U svého učitele si dokupte všechna zbylá kouzla. U prodavače (v tom domku) brnění a zbraní si kupte potřebné díly výbavy, jsou-li silnější než to co máte na sobě. Ještě si zajděte k Shugovi vedle domku s prodavači brnění a kupte rozšíření inventáře (u Cube Artisana).


Ascension
- Leťte Flight Transporterem do Melponeh Campsite a poté jděte k NPC Pernos
- Pernos vás teleportuje do jezera Cliona lake
- V inventáři klikněte na lahvičku, kterou jste obdrželi
- Jděte k Daminu
- Jdšte k Pernos
- Jte teleportováni na Karamatis
- Tak jako v kampani Request of the Elim jděte na můstek za NPC
- Prolítáte se a přistanete na ostrůvku (automaticky)
- Zabijte 4x Raidery (jsou poměrně slabí)
- Snažte se co nejvíce ublížit Orissan
- Jakmile se spustí video, je vše automatické
- Po videu promluvte s Pernosem
- Vyberte jedno ze dvou povolání (uvažte své rozhodnutí, později nejde změnit)
- Pernos vás teleportoval do Poety, kde s ním znovu promluvte

Zde cesta Poetou končí. U Pernose totiž klikněte, že chcete přemístit, on vás poprosí ať zavřete oči a pošle vás do nějvětšího města u Elyos. Do Sanctum, kde už se vám otevře další úkol A Ceremony in Sanctum. A pokud budete dobře sledovat videa, dojdete až k Jucleasovi, který vás přijme jako jednoho z nás vše Elyos. Bude z vás Daeva, budete mít křídla. Poté si jen dojděte k příslušným NPC dokončit tento úkol a dostanete fajnovou zbraň.

Status serveru


Login  Server: Offline
Chat   Server: Offline
Game Server: Offline
TeamSpeak:   Offline
Players Online: 0
Asmodians Online: 0
Elyos Online: 0

Aktivita ve hře za:
24h       0 účtů,  0 hráčů.
Týden 0 účtů,  0 hráčů.
Měsíc  0 účtů, 0 hráčů.
(Veškeré údaje jsou Online.)

Verze: 4.7 (4.7.5.17)
Raty: 3x Základní (Info)

Automatický restart v 05:00

Top

Spolupráce

Doporučujeme!

Apartmány Braníčkov, to je luxusní ubytování pro rodiny s dětmi na Šumavě .

Právě přítomno: 19 Uživatelů