Návody

Sanctum

Hlavní město Elysey – popis města, důležitá npc

autor: Altesh


Po zničení Věže Věčnosti a rozdělení světa Atreia na Elyseu a Asmodeu. Bylo potřeba vybudovat nové útočiště a tak bylo založeno Sanctum, hlavní město Elysey.


Samotné město Sanctum se nachází na třech vzdušních ostrovech, dva z nich, na nichž se nachází většina města, jsou spojeny mosty přes Sky Canal. Třetí, na němž se nachází Outer Dock je oddělen a se zbytkem města spojen „vzducholodí“ popřípadě teleportační sochou. Jinak vřele doporučuji, po městě jsou rozmístěné tzv. „info board“ - informační tabule, kde si navolíte, koho hledáte a hodí vám to lokaci na mapu a šipku na minimapu.
Popisem funkcí a možností hlavního elyoského města Sancta začneme v oblasti v levé části mapy, kde se nachází samostatná část zvaná Outer Dock.


Na Outer Dock nalezneme v podstatě jedinou budovu Dionysia Tavern (na mapě pod číslem 3), kde se nalézá v nočních hodinách npc Ludina (kampaň lvl 21 A Sliver of Darkness) a Kunberunerk (kampaň Speaking Balaur a v této oblasti se nachází jen v nočních hodinách, přes denní hodiny je v Tempest Shipyard) a Euripides – Daeva of Life Transformation, který vám umožní za speciální ticktet změnit pohlaví své postavy. Na pravém rameni doku (1) pak nalezneme několikery Shugo z nichž by vás měli zajímat tři – Hikarunerk, který vaší partu vezme do Steel Rake (ovšem jsou na ně potřeba vstupní questy Suspicious Shugo a Price of Goodwill), dále pak Amirinrinerk, která portí do Steel Rake Cabin (verze Steel Rake pro jednoho hráče) a Chaokin, který dává daily q na za oříšky. Na levém rameni Outer Dock (2) jsou pro vás důležité dvě věci tou první je Aerolinka, portál vedoucí do Sarpanu či Inggisonu a tou druhou důležitou věcí v této části Outer Dock je npc Koruchinerk jehož několikrát navštívíte při plnění úkolů, jejichž odměnou budou první tři Greater Stigma Sloty.


Druhou větší část města bude tvořit poměrně rozsáhlejší popis. Po vstupu do města projdete Exalted path a dostanete se přímo na Elyos Square odkud je perfketní rozhled na samotné Sanctum(viz. horní obrázek) a máte blízko k většině potřebných NPC.
Lyceum (4), budova nacházející se v levé spodní části Elyos Square(mapy na aionu nejsou zobrazované severojižním směrem), by vás mělo zajímat nejdříve, neboť sem vás přivede za Jucleasem kampaň A Ceremony in Sanctum, kterou začínáte a poprvé se zde setkáte s učitely nových skillů (pozor zde nalezte jen skillly do lvlu 25)
Macus pro Gladiator, Templar
Bellia pro Socrerer, Spiritmaster
Eumelos pro Assassin, Ranger
Hygea pro Cleric, Chanter
Před samotnou budovou se pak nachází obelisk a soul healer Telemos.


Před Hall of Prosperity (5), budově nacházející se v pravé spodní části Elyos Square, se zastavíte především k shugos, kteří zde spravují trade brokera (aukci hráčů) a stojí zde i shugos, kteří rozšiřují váš inventář, v zadní části budovy se pak nacházejí správci warehouse (vašeho skladiště) a konečně legijní sklad, se nachází pak teleportační socha a poštovní schránka.


Napravo od Hall of Prosperity se nachází Coliseum (6). Jak název napovídá, jedná se o pvp arenu, nikoliv však klasickou o jaké budu mluvit později v souvislosti s Kaisinel Academy, ale sem můžete kdykoliv, bez rozdílu lvlu. Jedná se o pvp zonu (i s možností letu), kde bojují Elyos proti Elyos. Vhodné na trénink, pokud vám již nestačí trénovací panáci.


V Horní části náměstí se nachází velká podlouhlá budova (7), v jejímž pravém vchodu nalezneme obchodníky se zbraněmi, v levém pak s armory a uprostřed jsou specifická npc, které by bylo vhodné si poněkud rozsáhleji představit.
Curio – Armfusion officer – jeho funkcí je spojovat (Armsfusion) a rozdělovat (Armsbreaking) již spojené zbraně. Tuto možnost máte u obouručních zbraní – greatsword, polearm, orb, tome,staff (pro jednoruční zbraně možnost spojení není). Při spojování musíte dodržet to, že v horním políčku a výslednou zbraň musí tvořit ta s vyšším lvlem a jdou spojovat jen zbraně stejného typu (nemůžete spojit orb s knihou atd…)
Kane – Manastone Remover – pokud máte v brnění nebo ve zbrani manastone jehož se chcete zbavit, pak vyhledejte Kana, vložíte věc, ve které se přebytečný manastone nachází, vyberete a dáte odstranit a uvolní se vám políčko v armoru, kam můžete vložit nový manastone.
Berus – Godstones – mít dobrou a kvalitní zbraň je výhra, ale vylepšit jí dropnutým nebo koupeným Godstonem je ještě lepší. Neboť kromě světelného efektu na zbrani přinášejí do zbraně i vlastnosti, které jsou k nezaplacení. Berus je právě npc, které umožní Godstone do vaší zbraně přidat. Stačí vložit příslušnou zbraň a Godstone a věc je hotova.
Laokones – Item Remodeler – Určitě to všichni znáte. Nové brnění, které je silné a víte, že ho budete ještě hodně dlouho nosit, vypadá příšerně. Právě pro tyto příležitosti je tu Laokones. Při remodelování se postupuje následovně, nahoru dáte item jehož vzhled se vám nelíbí. Dolů pak dáte item, který bude tvořit vzhled a necháte remodelovat. Avšak pozor nejde remodelovat všechno vším. Při remodelování musíte dát pozor aby se shodoval typ itemu u armorů nelze remodelovat cloth na plate atd… u zbraní nelze remodelovat například greatsword na polearm a podobně.


Okolo náměstí jsou nadále umístěny nekteré menší obchůdky z nichž nejdůležitější je Himusus - General Goods Merchant a poté Amis - Pet minder, kde si můžete ochočit svého mazlíčka. Vydáte-li se cestou okolo náměstí směrem ke Sky Garden a ke Sky Canal můžete si všimnout vstupu do Galleria of Grandeur (8), kde se prodávají některé zajímavé oblečky na remodely.


Když použijeme teleportační sochu (umístěnou před Hall of Prosperity) a portujeme se na Divine Road otevře se nám pohled na obrovskou budovu, která nese jméno Artisans Hall (9) v jejímž středu se nachází výtah do Protectors Hall (10).
Aritans Hall je centrum všech, které zajímají jednotlivé crafty, které si podle vaší libosti zvolíte a naučíte. Z důležitých npc je potřeba zde jmenovat především tři obchodníky.
Tacitus – Material Merchant – prodává všechny typy aetherů v denně omezeném množství avšak za náležitou cenu. Pokud máte v kapse dost kinahů nebojte se za ním zajít.
Abydus – Flux Merchant – prodává, jak název napovídá fluxy vhodné ke craftům armorů, zbraní a šperků ovšem taky ne příliš vhodný k dennímu nakupování.
Shoshinerk a Aurinrinerk – Tigraki workshop – oba tyto shugové prodávají věci potřebné k tzv. balic craftu. Zatímco první jmenovaný má modré recepty, ten druhý dodává některé bonusové materiály a recepty na součásti, těchto craftů.
Když se vydáme již zmiňovaným výtahem z Artisans hall dostaneme do veže této budovy, kde se nachází Protectors hall. Tato část města by vás měla zajímat především po lvlu 25, neboť zde nakoupíte nové skilly na své postavy (avšak můžete je využívat i dříve pokud se vám nechce chodit do Lycea). Npc zde mají skilly lvl 9 (po skončení ascension) – 50
Charna – Mage Preceptor – Sorcerer, Spiritmaster
Thrasymedes – Priest Preceptor – Cleric, Chanter
Jumentis – Scout Preceptor – Assassin, Ranger
Boreas – Warrior Preceptor – Templar, Gladiator
Ale krom těchto učitelů, jsou zde npc důležitější a to dvojice Clymene a Miria, nacházející se v jedné z bočních místností Protectors hall.
Clymene - Stigma Tuner – je velmi důležité npc pro celou frakci elyos, neboť zde, kromě běžné možnosti si stigmu dropnout, se dají nakoupit základní stigmy (od lvl 20 – 60).
Miria – Stigma Master – pokud jste si u Clymene vybrali a koupili, musíte k Miriy, která vám stigmy umožní zaplnit. Abyste mohli stigmu použít musíte mít volný stigma slot správného typu a potřebný počet Stigma Shardů. Rovněž vám Miria po lvlu 45 nabídne q na první tři Greater Stigma Sloty.


Tím bych asi popis Protectors Hall ukončil a nyní se vydáme výtahem zpět dolů a cestou doprava ven z Artisans Hall a poté doleva. Po pravé straně bychom nyní měli mít obchod Legions Board(11), který slouží k nákupu legijních uniforem, štítů, kisků popřípadě vám, k založení nové legie, jejímu lvlování nebo úpravě emblému.


Pokračujeme cestou po Divine road, mineme obchod Caps and Straps se základnímy šperky a některými remodely na helmy, obchod Weapons Unblooded se základními zbraněmi a blížíme se pomalu k opět k teleportační soše. Napravo od nás by měla být cesta do Library of the Sages (12 - skládá se ze dvou pater – horní je přístupné po ukončení všech kampaňových q a odevzdání questu Secret Library Access který naberete u Latri, stojící před vchodem do Secret Library na pravém shodišti. Pokud jste fandové do příběhů v angličtině můžete si některé z knížek přečíst (většinou jdou poznat tak, že mírně vystupují z knihovny a jdou nakliknout), mě přišla nejzajímavější knížka Guide to the Abyss, která vám před tím, než jí můžete přečíst, přehraje video o tom, jak to bylo s Abyssem a jeho poznáváním z pohledu Elyos pochopitelně.


Nyní bylo již literatury dost a je načase vrátit se nahoru k teleportační soše, napravo od ní po Divine road se nachází ještě obchod s armory Protect your hide a pak Angelic Frippery (13), kde se dají sehnat věci na obarvení armoru a štítu, vlasů a nachází se zde i Maenia – Daeva of Appearnace, která vám za Plastic surgery ticktet umožní změnit svůj vzhled.

 

Cloister of Kaisinel
Je malá uzavřená enkláva do níž se dostanete jen pomocí Closter of Kaisinel Teleport Statue (14). Tahle oblast bude zajímat především hráče lvl 50 a výš, neboť se zde nacházejí učitelé skillů pro tyto lvl, prodejci pvp věcí a pokud je někdo ochotný a schopný pomáhat menším lvlům tak právě zde sídlí Orichalcum Key order
Co se trenérů týká vypadá to následovně:
Pilitas – Mage Preceptor – Sorcerer, Spiritmaster
Arathias – Priest Preceptor – Cleric, Chanter
Tanoria – Scout Preceptor – Assassin, Ranger
Chatia – Warrior Preceptor – Templar, Gladiator
Všechny tyto trenéry najdete, vydáte-li se za trůnem cestou nahoru
Po levé straně pak najdete zástupce již zmíněného Orichalcum Key order (mentorový řád), kde se při menším hovoru s npc Ziyunia(Orichalcum key membership manager) budete moci k Orichalcum Key i připojit. Což se rozhodně vyplatí, protože odměny od tohoto řádu jsou velmi… velmi lákavé. Pro případné weekly q (opakující se jednou za týden, restartují se ve středu) má řád menší sídla ve městech Verteron, Eltnen Fortress a New Heiron Gate

Kampaně související se Sanctem:
Ascension 2.kampaňový q:
A Ceremony in Sanctum (Naběhne po ukončení q Ascension)

- Promluv si s Pernosem, až budeš připraven naportí tě do Sancta
- Promluv si s Leah
- Promluv si Jucleasem (následuje krátké video, kde jsi přijímán za Daevu)
- Promluv si s příslušným trenérem tvé class (viz. výše část o budově Lyceum)

Úvod do světa stigem:
A Sliver of Darkness (naskočí po naportění se do Sancta na 20 lvlu a výš)

- Promluv si s Jucleasem
- Promluv si s Ludinou (barmanka v Dionysia Tavern, pozor není tam 24 hodin herního času)
- Promluv si Morai (Verteron - Ardus Shrine), která tě naportí na mapu Sliver of Darkness, kde si promluvíš s Icaronixem, který tě pošle dál
- Doplachtíš před truhličku, kterou použiješ (následuje krátké video a objeví se npc Ecus)
- Promluv si s Ecusem, dá ti do inventáře stigmu, kterou musíš nasadit
- Poraž the Assassin Specter
- Promluv si s Morai
- Promluv si s Lavirintosem
- Promluv si s Miriya

Kampaně pro Cloister of Kaisinel (zpřístupní se na lvlu 50 po naportění do Sancta)
Lavirintos‘s Call

- Promluv si s Lavirintos
- Jdi do Cloister of Kaisinel a promluv si s nejvyšší kněžkou Eremitia

Bound for Inggison!

- Promluv si s Eremitia
- Promluv si s Machiah
- Promluv si s Bellia
- jdi k Jhaelas a získej od něj Aether Wave Stone
- Promluv si se Sibylle
- Získej Battleship Key od Clymene
- Promluv si se Sibylle (následuje krátké video a přeportění do Ignissonu)
- Promluv si s Outremus

 

Kampaně Hidden Truth Mision
A Past Mission

- Jdi do Sancta a promluv si s Lavirintos
- Promluv si s Ludina
- Jdi do Poety a promluv si s Pernos

Sword of Transcendence

- Promluv si s Pernos
- Jdi do Sancta a promluv si s npc Anusis
- Sežeň Speciální materiál (Fragment of the Shining Tower - nachází se v Shining Box v kapitánské kajutě ve Steel Rake, Elements Crystal - padá z Unstable Triroan v TheoLab a Drana-forged Steel z truhličky v Dark Poeta) a odnes je k Baoninerk v Reshantě na Tigraki Island
- Vrať se do Poety a promluv si s Pernosem

Pearl of Protection

- Promluv si s Pernos
- Přijmi požehnání od Daminu
- Přijmi požehnání od Lodas
- Přijmi požehnání od Arbolu
- Přijmi požehnání od Khidia
- Přijmi požehnání od Tumblusen
- Přijmi požehnání od Atropos
- Přijmi požehnání od Aphesius
- Přijmi požehnání od Jucleas
- Přijmi požehnání od Morai
- Přijmi požehnání od Gaia
- Přijmi požehnání od Kimeia
- Přijmi požehnání od Jamanok
- Přijmi požehnání od Serimnir
- Přijmi požehnání od Maximus
- Dojdi za Pernosem


An Important Choice

- Promluv si s Pernos
- Najdi Fissure of Destiny (nedaleko Divine Fortress v oku Reshanty) projdi do Karamatis a poraž Orissan Legionary (50)
- Poraž Orissan (1)
- Aktivuj the Artifact of Memory
- Promluv si s Lephar
- Ohlaš výsledek u npc Fasimedes

 

Status serveru


Login  Server: Offline
Chat   Server: Offline
Game Server: Offline
TeamSpeak:   Offline
Players Online: 0
Asmodians Online: 0
Elyos Online: 0

Aktivita ve hře za:
24h       0 účtů,  0 hráčů.
Týden 0 účtů,  0 hráčů.
Měsíc  0 účtů, 0 hráčů.
(Veškeré údaje jsou Online.)

Verze: 4.7 (4.7.5.17)
Raty: 3x Základní (Info)

Automatický restart v 05:00

Top

Spolupráce

Doporučujeme!

Apartmány Braníčkov, to je luxusní ubytování pro rodiny s dětmi na Šumavě .

Právě přítomno: 15 Uživatelů